تاریخ ارائه: ساعت ۱۷:۰۰
یکشنبه ۹ اردیبهشت
ساعت ارائه:
ساعت ۱۷:۰۰
​ محل برگزاری: (به صورت هیبریدی)  
دانشکده فیزیک - طبقه منفی یک - آمفی‌تئاتر (تالار جناب)  کلاس مجازی گروه کیهانشناسی دانشکده فیزیک ​
Joint seminar of particle group, cosmology and high energy physics research center


 

speakers

Farnik Nikakhtar