تاریخ ارائه :
یکشنبه 6 خرداد 1403
ساعت ارائه :
13:30-15
مکان ارائه :
تالار جناب ( دانشکده فیزیک)
Quantum phase transition and topological order: a platform for quantum computing


 

speakers

ابوالحسن واعظی

دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف

Download فایل